לכידת עטלפים ושחרור בטבע

לכידת עטלפים

בחיפושם אחר מזון, מגיעים עטלפים שונים כמו עטלפי פירות, אל שטחים חקלאיים ואל הגינות סביב הבית אשר מכילות עצי פרי. העטלפים הם חיות בר מוגנות ולכן אין לפגוע בהן אלא להרחיקן מהשטח בדרכים שונות. אופן ההתנהלות של העטלפים השונים, יוצרת הרבה מאד לכלוך וזוהמה כיוון שהם אוכלים את הפירות ויורקים חלק מהם לאחר מכן.  כאשר […]