על פי החוק, כל מי שרוצה לנהוג במלגזה, חייב לרשותו ברישיון מתאים. אך מעבר לרישיון, הרי שכל מי שרוצה לנהוג על גבי מלגזה בצורה בטוחה, חייב גם לעבור קורס רענון מעת לעת. זה בהתאם להוראות ולכללים אשר נועדו לשמור על הבטיחות. 

השימוש במלגזה, כידוע, נעשה במקומות עבודה שונים, בין אם מדובר במלגזה חשמלית ובין מדובר במלגזה רגילה. השימוש בכלי נועד לאפשר הרמה של משקלים גבוהים ונשיאתם אל מקומות שונים. אנחנו יכולים לראות שימוש במלגזות, בשטחים פתוחים כמו למשל שדות, אזורי העמסה, נמלים, אתרי בנייה, רשתות שיווק ומקומות אחרים, וכן מתקנים סגורים כמו מחסנים, שטחי ייצור, ועוד. 

על מנת שאנשים יוכלו לעבוד על מלגזות בצורה בטוחה על פי כל הכללים, מבלי שייגרם להם נזק או למי שבסביבתם, אז הם נדרשים לעבור, כאמור, קורסי רענון למלגזה. על פי החוק, ההוראה היא חובתם של המעסיקים ויש לבצע את הרענון לפחות פעם בשנה. הרענון נעשה על ידי גורמים מקצועיים. 

מה מתבצע בקורס רענון 

ראשית, חשוב להדגיש מדובר אך ורק בקורס רענון עיוני, מתוך הבנה שהעובדים משתמשים במלגזות מדי יום ולכן אין צורך לבצע רענון מעשי. התהליך יכול להתבצע במסגרת הרצאות פרונטאליות וכן באמצעות האינטרנט. 

במסגרת קורס רענון למלגזנים לומדים את כל הכללים הנדרשים לצורך שימוש ותפעול המלגזה, כולל דברים שמתייחסים ספציפית לשימוש במלגזה וכן לכללי הבטיחות השונים שנדרשים בנושא. 

בנוסף לכך, לומדים על החוקים החדשים, סוגי מלגזות, צורות הפעלה בטוחות, הרגלי עבודה נכונים ועוד. כל דבר הוא חשוב בשביל לייצר תהליך עבודה נכון ובטוח, שלא יגרום שום נזק, לא לעובדים ולא לסביבתם, באופן שוטף, כך שיהיה ניתן לנהל את תהליכי העבודה השוטפת ללא שום בעיה.